– Wojciech

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Adresatami Programu są:

dzieci do 16 roku życia …

Czytaj więcej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Załączniki do pobrania:

załącznik 1 oferta zamówienia (DOC)Pobierz

załącznik 2 zapytanie (PDF)Pobierz

załącznik 2 zapytanie (DOC)Pobierz

załącznik 3 – SIWZ – wzór umowyPobierz

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe na organizację Treningu budowania własnej wartości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z realizacją projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5 informuję o unieważnieniu postępowania na organizację treningu budowania poczucia własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informację znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacja o …

Czytaj więcej Unieważnienie postępowania na organizację treningu budowania poczucia własnej wartości

Wróć do góry