– 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Ania Pastor I miejsce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2020 r. po raz czwarty przystąpiło do Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” organizowanej przez fundację „po DRUGIE”. Celem kampanii jest poruszanie tematów praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa, wolności, budowanie świadomych postaw wobec przemocy i uczenie się jak jej przeciwdziałać. W 2020 roku chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy w sytuacji pandemii COVID-19. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, realizacja działań związanych z kampanią odbyła się w formie zdalnej. Psycholodzy Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przygotowali prezentację multimedialną udostępnioną w szkołach powiatowych do wykorzystania w czasie lekcji wychowawczych z zakresu przeciwdziałania przemocy. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Przemoc w czasie pandemii” na wykonanie plakatu o tematyce przeciwdziałania przemocy. Konkurs kierowany był do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół im. Ignacego Paderewskiego w Knurowie oraz Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Uczestnicy konkursu z zaangażowaniem przedstawili swój sposób patrzenia i rozumienia problemu przemocy. Fantazja i wyobraźnia twórcza wyrażona w konkursowych pracach świadczyła o wrażliwości i rozumieniu tej problematyki przez uczniów.

Z otrzymanych prac konkursowych postanowiliśmy wyróżnić następujące:

I miejsce – Anna Pastor – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,

II miejsce – Natalia Cholewa – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,

III miejsce – Martyna Hajduk – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali bony podarunkowe oraz dyplomy.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie oraz okazanie wrażliwości i uważności na problem przemocy.

Poniżej przedstawiamy wyróżnione prace:

Wróć do góry