– 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2023 r. po raz siódmy przystąpiło do udziału w Kampanii „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY” organizowanej w Polsce przez Fundację „po DRUGIE”. Celem kampanii było poruszanie tematów związanych z prawami dziecka; bezpieczeństwem, szacunkiem, godnością, wolnością, budowaniem świadomych postaw wobec przemocy oraz uczeniem się jak jej przeciwdziałać.

W ramach działań profilaktycznych Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej zorganizował Konferencję dla przedstawicieli szkół średnich z terenu Powiatu Gliwickiego poruszając tematykę reagowania na przemoc w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy pod hasłem „Wystarczy 10 sekund” jako czas reakcji, aby sprzeciwić się przemocy. Za pomocą prezentacji multimedialnej poruszono tematykę przemocy, jej definicji, aspektów prawnych, mechanizmów psychologicznych oraz sposobów reagowania. Niniejsze spotkanie miało charakter zarówno wykładowy jak i praktyczny, gdyż uczestnicy mieli okazję przećwiczyć sposoby reagowania w danych sytuacjach.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zorganizowało Konkurs Memowy pod hasłem „Wystarczy 10 sekund” kierowany do uczniów pięciu powiatowych szkół średnich z Knurowa i Pyskowic w ramach wyżej wspomnianej Kampanii. Celem konkursu było przedstawienie oczyma młodzieży problematyki dotyczącej przemocy, rozwijanie wrażliwości i uważności na problem przemocy, a także kształtowanie świadomości obywatelskiej i prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Łącznie wpłynęło 48 prac. Podczas Konferencji ogłoszono wyniki Konkursu:

I miejsce – Piotr Oleksy, Technikum nr II im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

II miejsce  –  Dominika Wakuluk, I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie

III miejsce – Oliwia Czapelka, Technikum nr II im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Wyróżnienie –Karolina Marcisz, Technikum nr II im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Wyróżnienie –Daria Kuśka, Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie

Wyróżnienie –Dominika Dyrbuś, Technikum nr II im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Wszyscy uczestnicy Konkursu Memowego otrzymali dyplomy, a laureaci oraz osoby wyróżnione zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi do wybranego sklepu.

Wróć do góry