– AdminWolf

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem …

Czytaj więcej Informacja o programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Wróć do góry