– Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dofinansowanie:  913 869,00 zł

Termin realizacji:  23.02.2022 – 31.12.2022

Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności
i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Zadania realizowane w ramach programu:

Pomoc uczestnikom Programu w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Grupy docelowe: program adresowany jest dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osób niepełnosprawnych,  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

 o stopniu znacznym lub umiarkowanym albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Efekty: polepszenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Wróć do góry