BIP

silesia region

PO Kapitał ludzki

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją „Informatora dla osób niepełnosprawnych. Program operacyjny Kapitał Ludziki w Powiecie Gliwickim”

„Informator dla osób niepełnosprawnych. Program operacyjny Kapitał Ludziki w Powiecie Gliwickim - Aktualizacja”

 

Informator dla osób niepełnosprawnych

 informator

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

 przewodnik

Artykuły prasowe

 

Materiały promocyjne

 

Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

site credits