BIP

silesia region

PO Kapitał ludzki

Biuro Projektu

Zespół ds. projektów Celowych

Biuro Projektu „Dobry Start w Samodzielność”

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

pok. 200, II piętro

tel. (32) 233 79 83

Godziny pracy biura projektu:

- poniedziałek - czwartek 7:30 do 15:30

- piątek 7:30 do 13:30

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

tel./fax: (32) 332 66 16

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa, 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30

 

Telefony:

 

Dyrektor Centrum - mgr Barbara Terlecka - Kubicius

telefon: (32) 332 66 16

Godziny przyjęć stron w sprawie skarg i wniosków:

każda środa 9.00 - 11.00 (po uprzednim umówieniu)

pierwszy czwartek miesiąca 15.00 - 16.00 (po uprzednim umówieniu)

 

 

Zastępca Dyrektor Centrum - mgr Grażyna Ledwoń

telefon: (32) 332 66 68

 

 

Główny Księgowy - mgr Jarosław Wierzbicki

telefon:(32) 332 66 55

 

 

Kancelaria - inż. Anna Potocka

telefon (32) 332 66 16

 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych: (32) 332 66 14

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: (32) 332 66 17

Zespół Finansowo – Księgowy i Kadr: (32) 332 66 15

Zespół ds Pieczy Zastępczej: (32) 301 50 39

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej:

(32) 332 66 77

 

Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

site credits