BIP

silesia region

PO Kapitał ludzki

„Wyjazdowe szkolenie modułowe” w Węgierskiej Górce, które odbyło się w dniach 15 – 24 sierpnia 2011 roku

Wyjazdowe szkolenie „Motywacyjno – aktywizacyjne z elementami relaksacji i pracy ze stresem”

Spotkanie informacyjno – promocyjne projektu „Dobry start w samodzielność”

Turnus rehabilitacyjny - Sarbinowo Morskie

Warsztaty Spadochron Ustroń

Konferencja Inaguracyjna

Konferencja 2

Konferencja Podsumowująca

Niewiesze

Warsztaty Terapii Zajęciowej - Jarosławiec

Impreza informacyjno - integracyjna

pcpr-gliwice.pl/dobrystart/media/P1020102.JPG

Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

site credits