BIP

silesia region

PO Kapitał ludzki

dobrystart.pcpr-gliwice.pl

projekt graficzny:

Mirek Bosakowski

kod xhtml, css, javascript oraz bieżące utrzymanie:

Adam Czopek (arenait.pl)

Zgodność ze standardami sieciowymi:

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!

Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

site credits