Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Telefon/Fax:

(32) 332 66 16

Adres e-mail:

pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530

czwartek: 730 - 1730

piątek 730 - 1330

Loading

Dobry Start w samodzielnoć - strona projektu

Ogólna charakterystyka domów

Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Gliwickiego funkcjonuje 5 ponadlokalnych domów pomocy społecznej.

  • Dwa z nich są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gliwickiego
  • Trzy domy pomocy społecznej to jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, którym Powiat Gliwicki zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domów pomocy społecznej na podstawie 5–letnich umów o realizację zadania w postaci prowadzenia domów pomocy społecznej.
1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”

dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Sośnicowicach (kobiety) – prowadzony przez Powiat Gliwicki

ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice,
tel. 238-75-42
e-mail: dpsostoja@powiatgliwicki.pl
strona www: www.dpsostoja.pl
Dyrektor: Pan Jarosław Mencfel

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" mieści się w późnobarokowym pałacu, otoczony jest parkiem. Dom świadczy szeroki wachlarz usług na rzecz mieszkanek: opiekuńcze, terapeutyczne, socjalne, pielęgnacyjne, zdrowotne, rehabilitacyjne, edukacyjne, i religijne.

W warunkach terapii zajęciowych mieszkanki mają do dyspozycji następujące pracownie: haftu, krawiecką, arteterapii, 4 pracownie plastyczne i gospodarstwa domowego.

Na co dzień mieszkanki korzystają z rehabilitacji, muzykoterapii oraz Sali Doświadczania Świata gdzie prowadzona jest sensoryczna rewalidacja mieszkanek. Na terenie placówki odbywają się zajęcia szkolne (indywidualne i zespołowe edukacyjno–terapeutyczne i rewalidacyjno–wychowawcze). Jest tu również kaplica i gabinet lekarski. Usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i zdrowotne świadczone są przez całą dobę.

Dom dysponuje pokojami 3–, osobowymi, z łazienkami i toaletami dostępnymi na poszczególnych skrzydłach budynku, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienki i toalety są wyposażone w łóżka i krzesła kąpielowe, prysznice. Natomiast pokoje mieszkanek wyposażone są zgodnie z obowiązującymi standardami. Do dyspozycji mieszkańców są też pracownie terapii zajęciowej, kuchenka pomocnicza, pokoje dziennego pobytu, sala gimnastyczna, oraz jadalnie.

Dnia 29 lipca 2009 r. wydane zostało zezwolenie na prowadzenie przez Powiat Gliwicki ww. Domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu w 2012 r. wynosi: 3006,00 zł

2. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

dla 51 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kuźni Nieborowskiej (mężczyźni)

ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska
tel. 235-16-30
e-mail: dps.zameczek@powiatgliwicki.pl
strona www: brak
Dyrektor: Pani Ewa Zamora

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" mieści się w zabytkowym dworku z około 1880 r. Budynek jest wielokondygnacyjny (parter, dwa piętra). Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, kuchnia, jadalnia, zaplecze, natomiast na piętrach - pokoje mieszkańców, pracownie terapeutyczne. Wokół Domu położony jest kompleks parkowy z alejkami do spacerowania. Niedaleko jest też do lasu i zespołu stawów hodowlanych, co umożliwia bezpośredni kontakt z naturą.

Budynek został wyposażony m.in. w:

  • dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • system przyzywowo - alarmowy;
  • system alarmowo - przeciwpożarowy;
  • zmechanizowaną bramę wjazdową i system domofonowy.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy pokojami 2–, 3–, 4–, osobowymi, z łazienkami dostępnymi na poszczególnych skrzydłach budynku. Do dyspozycji mieszkańców są też sale terapii zajęciowej, pokój dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza, sala gimnastyczna.

Dnia 30 listopada 2010 r. wydane zostało zezwolenie na prowadzenie przez Powiat Gliwicki ww. Domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu w 2012 r. wynosi: 3474,00 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopcy) – prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Zakon O.O. Kamilianów

ul. Damrota 7, 44-145 Pilchowice
tel. 235-65-26
e-mail: dps.pilchowice@wp.pl
strona www: www.dpspilchowice.domypomocy.pl
Dyrektor: Pan Bronisław Malicki

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon OO. Kamilianów jest placówką stacjonarną sprawującą całodobową opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Obecnie przebywa w Domu 60 mieszkańców płci męskiej w wieku od 14 do 59 lat. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb : bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych.

Obiekt położony jest w centrum Pilchowic w otoczeniu terenów zielonych przy trasie Racibórz-Gliwice. Dom składa się z dwóch budynków nowego zajmowanego przez mieszkańców i zabytkowego w którym trwają prace remontowe.

Dom spełnia wymogi dotyczące standaryzacji w zakresie świadczonych usług. W budynku znajduje się 20 pokoi mieszkalnych od jednoosobowego do czteroosobowego. Na terenie działają pracownie terapii zajęciowej, w której mieszkańcy mogą rozwijać swoje zdolności.

Dodatkowo w budynku do dyspozycji mieszkańców znajduje się : jadalnia, gabinet pielęgniarski, pokój gościnny, aneks kuchenny, pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, kaplica, biblioteka, kafejka internetowa. Nad stanem zdrowia naszych podopiecznych czuwa wykwalifikowana kadra. Z terapeutami zajęciowymi współpracuje psycholog.

Wszystkie działania personelu zmierzają do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszej opieki oraz pomocy w integracji ze społecznością lokalną. Rehabilitant dba o kondycję fizyczną podopiecznych, instruktorzy troszczą się o urozmaicenie codziennych zajęć (kino, cyrk, spacery). Pracownik socjalny służy pomocą w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych. Dom oferuje mieszkańcom różne formy zajęciowe i terapię dostosowane do ich zainteresowań i potrzeb

Dnia 10 marca 2010 r. wydane zostało zezwolenie na prowadzenie przez Zakon Ojców Kamilanów ww. Domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu w 2012 r. wynosi: 2840,67 zł.

4. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach

dla osób w podeszłym wieku (koedukacyjny) – prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Diecezji Gliwickiej

ul. Wiejska 42a, 44-187 Wielowieś
tel. 233-62-06
e-mail: wisnicze@caritas.gliwice.pl
strona www: www.caritas.gliwice.pl
Dyrektor: Pan Krystian Bambynek

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach znajduje się w małej wiosce w sąsiedztwie luźnej zabudowy oraz pól uprawnych. Dom otoczony jest ogrodem z ławkami i altaną. Jest obiektem trzykondygnacyjnym pozbawionym barier architektonicznych. Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której codziennie są odprawiane Msze św. oraz nabożeństwa.

Dom powstał dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zaczątkiem budowy była adaptacja budynku poklasztornego. Budynek w Wiśniczach był pustostanem po opuszczeniu go przez Siostry Sercanki. Przebudowy i adaptacji dokonano z pomocą Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie. Po utworzeniu Diecezji Gliwickiej, Wiśnicze znalazły się w jej obrębie, a Dom w gestii Caritas gliwickiej.

Obiekt ten przeznaczony jest dla 80 osób, które zamieszkują w pokojach jedno i dwuosobowych. W Domu mieszczą się gabinety lekarskie, zabiegowe, sala gimnastyczna, sale rehabilitacji ruchowej oraz gabinety fizykoterapii.

Dodatkowo w budynku do dyspozycji mieszkańców znajduje się : jadalnia, gabinet pielęgniarski, pokój gościnny, aneks kuchenny, pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, kaplica, biblioteka, kafejka internetowa. Nad stanem zdrowia naszych podopiecznych czuwa wykwalifikowana kadra. Z terapeutami zajęciowymi współpracuje psycholog.

Wystrój wnętrza od wejścia tchnie domowym ciepłem i przytulnością. Pensjonariusze to ludzie spokojni, niestwarzający kłopotów. Mają miejsce na spacery wokół Domu, mogą korzystać z telewizji, anten satelitarnych, video.

Dnia 9 lutego 2009 r. wydane zostało zezwolenie na prowadzenie przez Caritas Diecezji Gliwickiej ww. Domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu w 2012 r. wynosi: 2752,00 zł.

5. Dom Pomocy Społecznej w Knurowie

dla 51 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej

ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów
tel. 336-22-33
e-mail: knurow@caritas.knurow.pl
strona www: www.caritas.knurow.pl
Kierownik: Pan Marcin Chroszcz

Dom Pomocy Społecznej w Knurowie mieści się w budynku Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Dom zapewnia kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a w szczególności w zakresie potrzeb bytowych, miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży, obuwia, utrzymania czystości, usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych, udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach.

Do dyspozycji mieszkańców są pokoje 2- i 3- osobowe, z pełnym węzłem sanitarnym. Podopieczni mają możliwość samodzielnego umeblowania pokoi zgodnie z własnym gustem i koncepcją. Mieszkańcy mogą również realizować swoje potrzeby religijne poprzez udział we Mszy świętej w kaplicy. Ponadto udostępnione są: sala rehabilitacyjno - sportową, świetlica i sala terapii zajęciowej.

Dnia 01 grudnia 2008 r. wydane zostało zezwolenie na prowadzenie przez Caritas Archidiecezji Katowickiej ww. Domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu w 2012 r. wynosi: 2727,58 zł.

© 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach